Polfliet Bruno


Persoonlijke informatie
Bruno Polfliet
Platanendreef 20
9770 Kruishoutem - Lozer

Gelukkig samen met mijn vriendin Carmen Mortier.

 

Van opleiding archeoloog, maar werkzaam als ‘Eerste onderstationschef  Infrabel’ in het station Gent-Sint-Pieters.

Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
Partijgegevens
Eerste onderstationchef Infrabel
Afdelingsbestuur
Waar sta ik voor?

Bekommerd om de toekomst van mijn gemeente Kruishoutem,

zou ik graag betrokken worden bij lokale beslissingen,

waar ik als stem van de bevolking kan spreken.

Meewerken aan een warm bestuur met respect voor zowel jong als minder jong.

Zo hoop ik mijn steentje bij te dragen voor de gemeente waar ik altijd thuis zal komen.

Actiepunten:

Veilig verkeer:

- Aanleg fietspaden verder aanmoedigen.

-Heraanleg centra met nadruk op verhoogde verkeersveiligheid en netheid.

-Duurzame oplossing voor putten langs de weg.

 

2)Kinderen/senioren en zorg:

-Kinderopvang stimuleren.

- Mantelzorg verder aanmoedigen.

-Sterke band tussen OCMW en Kruishoutemse bedrijven.

 

3) Betaalbaar wonen:

- Gemeentelijke premies voor o.a. energiezuinige maatregelen

.- Betaalbare woningen en gronden voor eigenvolk door o.a. eigen gronden te ontwikkelen.

 

4)Ruimte voor initiatief: Financieel, logistiek en organisatorisch ondersteunen van o.a. verenigingen (zorgen voor gevoel van eenheid).

 

5)Propere en veilige buurten:

-Goed onderhoud groen (grasbermen, terreinen jeugdverenigingen,…)

-Zwerfvuilacties organiseren en ondersteunen.

-BIN versterken en voldoende politietoezicht.

- Sneeuwtelefoon

 

 

6) Sport promoten

 

7) Cultuur / Toerisme promoten.

- Kruishoutemse ambassadeurs

 

8)Verdere uitbreiding openbare diensten:

- E-government als alternatief voor beperkte openingsuren gemeentehuis.

-Containerpark: Betere circulatie van bezoekers door uitbreiding.

- Openingsuren bib optimaliseren.